เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ค้นหา  ผลิตภัณฑ์/บริการจาก   
เขต จังหวัด อำเภอ
ค้นหาจากระดับ OTOP
ทั้งหมด    
ค้นพบทั้งหมด 1769 รายการ
หน้า 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>
รายละเอียด
ชื่อ :
วิสาหกิจชุมชน การเกษตรตำบลบางสวรรค์
กลุ่มกิจการ :
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ :
การผลิตปัจจัยการผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ :
การจำหน่ายปุ๋ยผสม,ปุ๋ยเคมี,สารเคมีกำจัดวัชพืช
  

รายละเอียด
ชื่อ :
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง
กลุ่มกิจการ :
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ :
การแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ :
กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง
  

รายละเอียด
ชื่อ :
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรตำบลน้ำชำ
กลุ่มกิจการ :
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ :
เครื่องดื่ม
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ :
เครื่องดื่มธัญญาพืชถั่วเหลืองชนิดผง
  

รายละเอียด
ชื่อ :
วิสาหกิจชุมชน แม่บ้านเกษตรกรบ้านควนคีรี
กลุ่มกิจการ :
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ :
ของชำร่วย / ของที่ระลึก
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ :
ผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา
  

รายละเอียด
ชื่อ :
วิสาหกิจชุมชน แกะสลักรูปหนังตลุง
กลุ่มกิจการ :
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ :
ของชำร่วย / ของที่ระลึก
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ :
รูปหนังตะลุง
  

หน้า 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>
- สงวนลิขสิทธิ์ 2012 ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร -