ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนปลาทอง
รหัสทะเบียน : 6-51-03-05/1-0052
ที่อยู่ : เลขที่ 38/1 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ : 0817061900
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสุพจน์ ภูดอนตอง
2. นายศรีทน พอสุยะ
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,023,392 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย