ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและขนมหวานหนองเขียด
รหัสทะเบียน : 6-51-03-05/1-0012
ที่อยู่ : เลขที่ 32 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ : 061554172
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสุวคนธ์ เครือสาร
2. นางสาวอัมพร ภูดอนตอง
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,023,390 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย