ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ศรีลาภรณ์เพื่อการผลิต
รหัสทะเบียน : 6-51-03-04/1-0047
ที่อยู่ : เลขที่ 49/1 หมู่ที่ 7 ถนน ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ : 0623082040
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสมพล หล้าเต็น
2. นายประพันธ์ ตุ้ยดง
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,023,299 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย