ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนภูเวียงวารี
รหัสทะเบียน : 6-51-03-03/1-0056
ที่อยู่ : เลขที่ 147/1 หมู่ที่ 3 ถนน ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ : 053578174
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายอานนท์ ภูเวียงจันทร์
2. นายมานพ ภูเวียงจันทร์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,023,332 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย