ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกาญจนารุ่งเรือง
รหัสทะเบียน : 6-51-03-03/1-0053
ที่อยู่ : เลขที่ 51 หมู่ที่ 8 ถนน ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ : 0841719905
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางกาญจนา ภูเวียงจันทร์
2. นายบุญแก้ว ไชยกันทา
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,855,746 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย