ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารแม่บ้านม่วงโตน
รหัสทะเบียน : 6-51-03-03/1-0033
ที่อยู่ : เลขที่ 202/1 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ : 053578706
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางขันคำ สืบสกุล
2. นางสุทิน มูลรัตน์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,023,250 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย