ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยหมักบ้านดอยแดน
รหัสทะเบียน : 6-51-03-03/1-0015
ที่อยู่ : เลขที่ 1/3 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ : 053595145
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายชรินทร์ อุนจะนำ
2. นายสุรินทร์ จินดาหลวง
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,855,793 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย