ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไยนอกฤดูบ้านแม่หาด
รหัสทะเบียน : 6-51-03-02/1-0041
ที่อยู่ : เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 6 ถนน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายแสวง จันทร์แรง
2. นายผดุง สิทธิวัง
3. นายจำรัส วรรณห้วย
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,023,260 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย