ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนเพื่อการเกษตรบ้านป่าพลู
รหัสทะเบียน : 6-51-03-02/1-0039
ที่อยู่ : เลขที่ 59 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ : 0823919522
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายพิริยะ วงศ์ฝั้น
2. นายกวินวุฒิ สุริยวงศ์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,023,475 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย