ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดวังหลวง
รหัสทะเบียน : 6-51-03-02/1-0038
ที่อยู่ : เลขที่ 60 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ : 0639214980
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสรสิทธิ์ สว่างศรี
2. นางรุ่งนภา สว่างศรี
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,023,456 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย