ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอราบิก้าและหัตถกรรมดอยป่าแป๋
รหัสทะเบียน : 6-51-03-02/1-0030
ที่อยู่ : เลขที่ 20/1 หมู่ที่ 7 ถนน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ : 0923803415
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายภ้ทร์ไพบูลย์ เรือนสอน
2. นายปุซอ ดูแฮ
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,855,977 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย