ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตอาหารและพืชผักปลอดภัยอำเภอบ้านโฮ่ง
รหัสทะเบียน : 6-51-03-01/1-0082
ที่อยู่ : เลขที่ 10 หมู่ที่ 12 ถนน ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ : 0819903752
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายนพพร วงศ์ใหญ่
2. นายนรินทร์ หลวงมูล
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,023,353 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย