ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านดงฤาษี
รหัสทะเบียน : 6-51-03-01/1-0069
ที่อยู่ : เลขที่ 142 หมู่ที่ 8 ถนน ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ : 0862063561
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางวิชชุดา จินดาหลวง
2. นางพรรณี คำเตจา
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,855,755 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย