ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านห้วยกานเบอเกอรี่
รหัสทะเบียน : 6-51-03-01/1-0009
ที่อยู่ : เลขที่ 398/3 หมู่ที่ 1 ถนน ลำพูน-ลี้ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสายทอง ศิริพรหมพันธุ์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,365,748 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย