ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนคนพอเพียง
รหัสทะเบียน : 3-25-02-10/1-0018
ที่อยู่ : เลขที่ 101 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : 0878334416
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางพยอม แววพิลา
2. นายพลรบ เหมพร
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,361,829 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย