ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนบ้านนาแสนดี
รหัสทะเบียน : 3-25-02-10/1-0016
ที่อยู่ : เลขที่ 109 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : 0646708376
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายประจงค์ เลาลาด
2. นายทวี สมศรี
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,361,905 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย