ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านปากน้ำ
รหัสทะเบียน : 3-25-02-10/1-0015
ที่อยู่ : เลขที่ 65 หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : 0890376573
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายบำรุง เตรียมตั้ง
2. นายชูชาติ วิญญาณ
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,361,899 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย