ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียง จักรสาน และอาหารแปรรูป บ้านกุดปลาหวี
รหัสทะเบียน : 3-25-02-10/1-0013
ที่อยู่ : เลขที่ 42/2 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : 0876188298
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวบัวแพง ปิยากรสกุล
2. นางสมพร ฟรีแมน
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,361,882 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย