ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนจักรสาน และอาหารแปรรูป บ้านโนนสุขภูมิ
รหัสทะเบียน : 3-25-02-10/1-0012
ที่อยู่ : เลขที่ 69 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : 0894898354
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสมบูรณ์ ซุยเจริญ
2. นางทองเติม พันชำนาญ
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,361,871 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย