ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ แขวงบางเชือกหนัง
รหัสทะเบียน : 1-10-19-07/1-0012
ที่อยู่ : เลขที่ 26/96 หมู่ที่ ถนน ซอยราชพฤกษ์ 8 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางเชือกหนัง เขตเขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0943022891
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวสศิดา อาจด่อน
2. นางมนัสนันท์ พรธวัลรัตน์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,365,892 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย