ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกล้วยไม้แปลงใหญ่ ศพก.ตลิ่งชัน
รหัสทะเบียน : 1-10-19-07/1-0010
ที่อยู่ : เลขที่ 102 หมู่ที่ 2 ถนน บางเชือกหนัง แขวงบางเชือกหนัง เขตเขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 024102118
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายไวพจน์ นิตทิม
2. นายวิฑูรย์ ทองมาก
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,365,841 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย