ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำวัดสะพาน ราชพฤกษ์ บางพรม
รหัสทะเบียน : 1-10-19-04/1-0013
ที่อยู่ : เลขที่ 38 หมู่ที่ 7 ถนน แขวงบางพรม เขตเขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0982568533
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางวารี บัวศรี
2. นายสิทธิกร ลักษมีพงศากุล
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,365,829 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย