ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนสามบาง
รหัสทะเบียน : 1-10-19-04/1-0001
ที่อยู่ : เลขที่ 6 หมู่ที่ 15 ถนน แขวงบางพรม เขตเขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 069840335
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางอัมพร จาติกุล
2. นางสาวฐิติยาพร จาติกุล
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,365,801 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย