ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจรกรุงเทพมหานคร
รหัสทะเบียน : 1-10-10-02/1-0032
ที่อยู่ : เลขที่ 48/6 หมู่ที่ 5 ถนน ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0818108160
โทรสาร : 023191193
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายไพศาล เจริญจรัสกุล
2. นางสาวอ้อมทิพย์ ขวัญเมือง
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,365,745 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย