ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่หญ้าปูสนาม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
รหัสทะเบียน : 1-10-10-02/1-0028
ที่อยู่ : เลขที่ 14/4 หมู่ที่ 16 ถนน แขวงแสนแสบ เขตเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0812675070
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายสมชาย เจ๊ะมะหะหมัด
2. นางวาสนา ฤทธิเดช
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,365,817 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย