ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านตาลเดี่ยว
รหัสทะเบียน : 1-10-10-02/1-0007
ที่อยู่ : เลขที่ 9 หมู่ที่ 8 ถนน แขวงแสนแสบ เขตเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 029194777
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวภคภรณ์ เล็มเมาะ
2. นางนัยนา ฮะซัน
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,855,878 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย