ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปาริชาติ
รหัสทะเบียน : 1-10-10-02/1-0003
ที่อยู่ : เลขที่ 451/155 หมู่ที่ ถนน แขวงแสนแสบ เขตเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 023473192
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสุวรรณา กลิ่นเอี่ยม
2. นางอุสณีย์ ยะซัน
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,365,754 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย