ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปรีชา 10
รหัสทะเบียน : 1-10-10-01/1-0028
ที่อยู่ : เลขที่ 110/368 หมู่ที่ ถนน แขวงมีนบุรี เขตเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0897712256
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางมณีวรรณ แสงจันทร์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,365,871 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย