ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านไทยอาคารสมุนไพร Thai Herb
รหัสทะเบียน : 1-10-09-05/1-0010
ที่อยู่ : เลขที่ 645 หมู่ที่ ถนน แขวงบางจาก เขตเขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 023972168
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางดาวรัตน์ สุขสำราญ
2. นางสาวเขมณิช กล่อมสังข์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,023,493 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย