ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกชุมชนสาหร่ายไพเราะ
รหัสทะเบียน : 1-10-09-05/1-0003
ที่อยู่ : เลขที่ 1267 หมู่ที่ ถนน แขวงบางจาก เขตเขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 027461560
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางลำมอญ เฉียบแหลม
2. นายพุด เฉียมแหลม
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,023,306 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย