ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนนางเลิ้ง
รหัสทะเบียน : 1-10-08-05/1-0010
ที่อยู่ : เลขที่ 19 หมู่ที่ ถนน หลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0631969896
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวนวรัตน์ แววพลอยงาม
2. นางฉวีวรรณ ตันเติมเกียรติ
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,023,257 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย