ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนสุดยอดขนมไทยมุสลิมฟู๊ด
รหัสทะเบียน : 1-10-06-08/1-0012
ที่อยู่ : เลขที่ 329 หมู่ที่ ถนน แขวงหัวหมาก เขตเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0840088580
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาววิจิตรนาวี แผนสมบูรณ์
2. นางบุญนิสา พันธ์ศิริ
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,023,468 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย