ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนชลาลัย
รหัสทะเบียน : 1-10-06-08/1-0001
ที่อยู่ : เลขที่ 2326/16 หมู่ที่ ถนน แขวงหัวหมาก เขตเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 023754359
โทรสาร : 023754359
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางศรัณย์พร อมรพิสิฐพงศ์
2. นายประพันธ์ แสงธรรมรัตน์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,855,918 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย