ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนGODFARMER กระทุ่มราย
รหัสทะเบียน : 1-10-03-01/1-0022
ที่อยู่ : เลขที่ 52/9 หมู่ที่ 10 ถนน สันฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0867444723
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวเสาวรส สันประเสริฐ
2. นายบารฮีม ยะเลาะห์
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,260,122 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย