ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนต้นข้าว (หนองจอก)
รหัสทะเบียน : 1-10-03-01/1-0021
ที่อยู่ : เลขที่ 34 หมู่ที่ ถนน เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0863829332
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายธวัชชัย ชื่นมีศรี
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,730 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย