ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนต้นข้าว (หนองจอก)
รหัสทะเบียน : 1-10-03-01/1-0021
ที่อยู่ : เลขที่ 6/2 หมู่ที่ 5 ถนน สังฆสันติสุข26 แขวงกระทุ่มราย เขตเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0895001916
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายธวัชชัย ชื่นมีศรี
2. นางสาวแสงจันทร์ อาบโคกสูง
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,260,121 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย