ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนkratoomrai-travel
รหัสทะเบียน : 1-10-03-01/1-0008
ที่อยู่ : เลขที่ 17/5 หมู่ที่ 5 ถนน แขวงกระทุ่มราย เขตเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0817784944
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นายอิศรา ฮัมมูซอ
2. นายเอกฟ้า อนันตเสนา
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,149,065 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย