ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับบัวทิพย์คริสตัล
รหัสทะเบียน : 1-10-03-01/1-0003
ที่อยู่ : เลขที่ 17 หมู่ที่ 5 ถนน แขวงกระทุ่มราย เขตเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 025432627
โทรสาร : 029893636
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางบัวทิพย์ ฮัมมูซอ
2. นางสาวซารีไม ฮัมมูซอ
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,260,124 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย