ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกระทุ่มรายพัฒนา
รหัสทะเบียน : 1-10-03-01/1-0002
ที่อยู่ : เลขที่ 4/8 หมู่ที่ 5 ถนน แขวงกระทุ่มราย เขตเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 029884363
โทรสาร : 029884363
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสารภี บัวเกษ
2. นางสาวอัญญทิพย์ อนันตเสนา
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,260,122 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย