ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนเสน่ห์ย่านบางลำพู
รหัสทะเบียน : 1-10-01-12/1-0010
ที่อยู่ : เลขที่ 144 หมู่ที่ ถนน แขวงวัดสามพระยา เขตเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0896664970
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวพรชิตา บัวประดิษฐ
2. นางสาวพันธกานต์ เกตุแก้วเจริญ
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,260,111 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย