ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนพลังพระนคร
รหัสทะเบียน : 1-10-01-10/1-0011
ที่อยู่ : เลขที่ 57 หมู่ที่ ถนน แขวงบ้านพานถม เขตเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางอัสมา บุสมาน
2. นายฐัฒฐพงศ์ ลิขิตวนิชกุล
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,260,121 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย