ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนประดิดประดอยจากกระดาษทิชชู่
รหัสทะเบียน : 1-10-01-10/1-0010
ที่อยู่ : เลขที่ 222/16 หมู่ที่ ถนน แขวงบ้านพานถม เขตเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางสาวสายสุนีย์ แซ่ฟุ้ง
2. นางสาวสุภาณี ปั้นวิเศษ
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,260,120 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย