รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 86,537 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
81 1-10-19-05/1-0014 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพวัยทองสร้างสุข 103 หมู่ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0964545196
82 1-10-19-07/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกล้วยไม้แปลงใหญ่ ศพก.ตลิ่งชัน 102 หมู่ 2 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024102118
83 1-10-19-07/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกาลฎา 57/52 หมู่ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0813479984
84 1-10-19-07/1-0012 วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ แขวงบางเชือกหนัง 26/96 หมู่ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0943022891
85 1-10-20-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องหอมและสมุนไพรไทยไตเติ้ล 167/7 หมู่ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024342346
86 1-10-20-05/1-0001 วิสาหกิจชุมชนงามตา สุคนธบำบัด 120/123 หมู่ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024127736
87 1-10-20-05/1-0002 วิสาหกิจชุมชนนครคาวบอย 124/11 หมู่ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0879170789
88 1-10-20-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนเสื้อผ้าชุดเด็กชุมชนวัดใหม่ยายมอญ 715/23 หมู่ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0859154965
89 1-10-20-07/1-0001 วิสาหกิจชุมชนฐิตาภา สมุนไพร 481/48 หมู่ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024124081
90 1-10-20-09/1-0010 วิสาหกิจชุมชนสหาย ซัพพลายส์ 95/55 หมู่ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0899222550
หน้า << 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,713,322 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย