รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 84,447 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
81 1-10-20-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนเสื้อผ้าชุดเด็กชุมชนวัดใหม่ยายมอญ 715/23 หมู่ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0859154965
82 1-10-20-07/1-0001 วิสาหกิจชุมชนฐิตาภา สมุนไพร 481/48 หมู่ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024124081
83 1-10-20-09/1-0010 วิสาหกิจชุมชนสหาย ซัพพลายส์ 95/55 หมู่ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0899222550
84 1-10-21-05/1-0018 วิสาหกิจชุมชนดอกไม้จันทน์รวมใจเอื้อ2 180/34 หมู่ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0925646633
85 1-10-21-05/1-0019 วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสมุนไพร บ้านลอยน้ำบ้านสำเร็จรูป บริการท่องเที่ยวและกีฬาแบบยั่งยืน 191/1 หมู่ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 021010390
86 1-10-21-05/1-0020 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้จันทน์งามเจริญ2020 152/34 หมู่ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0878466914
87 1-10-21-07/1-0011 วิสาหกิจชุมชนบ้านธรรมรักษา บางขุนเทียน 5/1 หมู่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0895162442
88 1-10-21-07/1-0012 วิสาหกิจชุมชนบ้านรักษ์ธรรม บางขุนเทียน 5/1 หมู่ 6 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0895202442
89 1-10-21-07/1-0013 วิสาหกิจชุมชนโนว่ากรีน 5 หมู่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0840999800
90 1-10-21-07/1-0014 วิสาหกิจชุมชนไร่พฤกษพิทักษ์ หมู่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0838459369
หน้า << 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,260,114 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย