รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 82,739 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
71 1-10-19-03/1-0014 วิสาหกิจชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนวัดมณฑปแบบองค์รวม 107 หมู่ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0970652865
72 1-10-19-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนสามบาง 6 หมู่ 15 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 069840335
73 1-10-19-04/1-0013 วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำวัดสะพาน ราชพฤกษ์ บางพรม 38 หมู่ 7 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0812598447
74 1-10-19-05/1-0002 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน้ำคลองลัดมะยม 30/1 หมู่ 15 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0812152659
75 1-10-19-05/1-0014 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพวัยทองสร้างสุข 103 หมู่ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0964545196
76 1-10-19-07/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกล้วยไม้แปลงใหญ่ ศพก.ตลิ่งชัน 102 หมู่ 2 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024102118
77 1-10-19-07/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกาลฎา 57/52 หมู่ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0813479984
78 1-10-19-07/1-0012 วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ แขวงบางเชือกหนัง 26/96 หมู่ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0943022891
79 1-10-20-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนเสื้อผ้าชุดเด็กชุมชนวัดใหม่ยายมอญ 715/23 หมู่ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0859154965
80 1-10-20-07/1-0001 วิสาหกิจชุมชนฐิตาภา สมุนไพร 481/48 หมู่ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024124081
หน้า << 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,934,808 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย