รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 84,447 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
61 1-10-11-06/1-0013 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปทางการเกษตรปลอดภัยลาดกระบัง 150 หมู่ แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 063159654
62 1-10-13-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนถุงกระเป๋าลดโลกร้อน 248 หมู่ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 022214480
63 1-10-15-02/1-0013 วิสาหกิจชุมชนประสานมิตร 228/2 หมู่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0846652395
64 1-10-15-03/1-0001 วิสาหกิจชุมชนบ้านขนมบดิน เขตธนบุรี 78 หมู่ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024663907
65 1-10-15-06/1-0010 วิสาหกิจชุมชนแสงทอง สมาร์ทฟาร์ม 958/1 หมู่ แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024686317
66 1-10-16-02/1-0013 วิสาหกิจชุมชนภาวดี 40/34 หมู่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0890474960
67 1-10-17-04/1-0010 วิสาหกิจชุมชนเรือคลองลาดพร้าว 901/250 หมู่ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0892087970
68 1-10-18-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ 5 90 หมู่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024396574
69 1-10-19-01/1-0012 วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน 111 หมู่ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0892057532
70 1-10-19-03/1-0001 วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรคุณยายบุญเรือน 11 หมู่ 2 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028862610
หน้า << 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,260,121 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย