รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 84,447 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
51 1-10-11-01/1-0001 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านแสงตะวัน 267 หมู่ 4 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 023269207
52 1-10-11-01/1-0013 วิสาหกิจชุมชนคนรักหัวตะเข้ 294 หมู่ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0837714111
53 1-10-11-01/1-0014 วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลอง 1 หมู่ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์
54 1-10-11-02/1-0008 วิสาหกิจชุมชนชุดผ้าปูที่นอนมายดรีมพูนสินธานี 3 253/197 หมู่ 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029183751
55 1-10-11-02/1-0019 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรลาดกระบัง 57 หมู่ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0625971924
56 1-10-11-04/1-0010 วิสาหกิจชุมชนทิพพา 111/85 หมู่ แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์
57 1-10-11-05/1-0010 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรพาเพลิน 27/1 หมู่ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0946989356
58 1-10-11-06/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแขวงขุมทอง 357 หมู่ แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์
59 1-10-11-06/1-0011 วิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถี 95 หมู่ แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0819167632
60 1-10-11-06/1-0012 วิสาหกิจชุมชนชานกรุงนวัตวิถี 168/9 หมู่ แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0946710072
หน้า << 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,260,118 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย