รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 84,447 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
11 1-10-03-01/1-0022 วิสาหกิจชุมชนGODFARMER กระทุ่มราย 52/9 หมู่ 10 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0867444723
12 1-10-03-01/1-0023 วิสาหกิจชุมชนตู้อบข้าวและผลิตพันธุ์ข้าว แขวงกระทุ่มราย 27/1 หมู่ 11 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0814970753
13 1-10-03-01/2-0010 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเขตหนองจอก 27/1 หมู่ 11 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0816430228
14 1-10-03-02/1-0016 วิสาหกิจชุมชนปลูกบุญ 6/2 หมู่ 5 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0895001916
15 1-10-03-02/1-0018 วิสาหกิจชุมชนแผ่นดินทองนูรุดดีนพัฒนา 40/4 หมู่ 1 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0961945447
16 1-10-03-02/1-0019 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านสวนวิไลวรรณ 37/2 หมู่ 1 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0955729750
17 1-10-03-04/1-0014 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว แขวงคลองสิบสอง 8 หมู่ 1 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0815809993
18 1-10-03-04/1-0015 วิสาหกิจชุมชนคนทำข้าวและไร่นาสวนผสม ม.6 ก้าวหน้า 54 หมู่ 6 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0815513651
19 1-10-03-04/1-0016 วิสาหกิจชุมชนชุมชนแผ่นดินทองบิดาย่าตุ้ลฮีดายะห์แปรรูปข้าว 5 หมู่ 10 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0849103239
20 1-10-03-04/1-0017 วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรหนองจอก 47 หมู่ 6 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0894933371
หน้า << 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,260,116 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย