รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 84,447 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
91 1-10-22-01/1-0004 วิสาหกิจชุมชนสุภัทรภิบาล 29/30 หมู่ 2 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024576261
92 1-10-22-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรกุสุมา 3 หมู่ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028050610
93 1-10-22-02/1-0017 วิสาหกิจชุมชนเลิศสุขสม 499 หมู่ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0816126918
94 1-10-22-06/1-0010 วิสาหกิจชุมชนรักษ์วิถีภาษีเจริญ 485 หมู่ แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0892005458
95 1-10-22-08/1-0013 วิสาหกิจชุมชนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแขวงคลองขวาง 52 หมู่ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0897608838
96 1-10-22-08/1-0014 วิสาหกิจชุมชนฟาร์มสมหวังเห็ดอร่อย 211 หมู่ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0904143477
97 1-10-22-09/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกำแพงทองพัฒนา 281/1 หมู่ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028684329
98 1-10-22-09/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบริการเรือท่องเที่ยวชุมชนคลองบางหลวง 295 หมู่ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0944978519
99 1-10-22-09/1-0012 วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์มูลใส้เดือนชุมชนสุริยงค์โรงเจ 88 หมู่ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0869968838
100 1-10-23-02/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกจำปีหนองแขม 31 หมู่ 2 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 028072690
หน้า << 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,260,121 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย