รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนค้นพบทั้งหมด 85,003 รายการ

ลำดับ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง
1 1-10-01-09/1-0012 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเบญจมาศ 114/5 หมู่ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0875012908
2 1-10-01-10/1-0010 วิสาหกิจชุมชนประดิดประดอยจากกระดาษทิชชู่ 222/16 หมู่ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์
3 1-10-01-10/1-0011 วิสาหกิจชุมชนพลังพระนคร 57 หมู่ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์
4 1-10-01-12/1-0010 วิสาหกิจชุมชนเสน่ห์ย่านบางลำพู 144 หมู่ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0896664970
5 1-10-02-06/1-0001 วิสาหกิจชุมชนพระยาประสิทธิ์ 146/18 หมู่ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0946295978
6 1-10-02-06/1-0013 วิสาหกิจชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า 21/80 หมู่ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0812590272
7 1-10-03-01/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกระทุ่มรายพัฒนา 4/8 หมู่ 5 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 029884363
8 1-10-03-01/1-0003 วิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับบัวทิพย์คริสตัล 17 หมู่ 5 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025432627
9 1-10-03-01/1-0008 วิสาหกิจชุมชนkratoomrai-travel 17/5 หมู่ 5 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0817784944
10 1-10-03-01/1-0021 วิสาหกิจชุมชนต้นข้าว (หนองจอก) 6/2 หมู่ 5 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0895001916
หน้า 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , >>

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,855,980 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย