สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 7 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน บ้านสามเหลี่ยม
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องจักรกล
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เครื่องเกี่ยวข้าวดีด

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน บ้านสามเหลี่ยม
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องจักรกล
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เครื่องเกี่ยวข้าวดีด

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์เตยปาหนันบ้านดุหุน
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องจักรกล
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
กระเป๋าถักจูงนาง

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน จักสานวัดบ้านทึง
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องจักรกล
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เปลเด็กพร้อมขาตั้ง

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน บ้านสามแก้วข้าวอินทรีย์
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
เครื่องจักรกล
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เครื่องสีข้าว1 2 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 4,149,122 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย